VE VÍRU HUDBY A TANCE

Antonín Samek

Obsah

Začátky populární hudební činnosti na Náchodsku
Lázně Běloves a hudba v okolí
Hudební škola v Náchodě
Poválečná činnost náchodských dechových orchestrů
Moje vlastní hudební krůčky
Co se dělo za humny (I. část)
Co se dělo za humny (II. část)
Hudba ovlivněná big beatem (I. část)
Hudba ovlivněná big beatem (II. část)
Vzpomínka na další hudební soubory 60. – 90. let
Nejlepší z nejlepších a ti další
Náchodský big band a ještě další
Od swingu přes country k rockové hudbě
Co říci na závěr

Slovo úvodem

Při doplňování kroniky za posledních 50 let se ukázalo, že Běloves byla známým místem kulturní činnosti v souvislosti s působením divadelních ochotníků a lázněmi, kde byla organizována řada koncertů z řad místních hudebních těles i například posádkových hudeb z Jaroměře a Hradce Králové. Škoda, že se Lázeňská kronika při poslední povodni „ztratila“, mohl bych přesněji dokumentovat bohaté kulturní vyžití. Byly zde i v nejbližších sálech a přírodních tanečních parketech pořádány k různým příležitostem taneční zábavy. Inspirována touto činností řada místních mladých se začala učit na hudební nástroje. Ne všichni získaných znalostí využili. Mnoho z nich se však zapojilo do několika místních, dále náchodských i okolních kapel. Bohužel nebyly nalezeny zápisy nebo plakáty, z nichž by bylo možné získat ucelenější přehled. Proto je čerpáno pouze z mých pamětí nebo ze vzpomínek žijících starších hudebníků a z dochovaných fotografií, případně dílčích zápisů z kronik. Jedná se o zachycení činnosti nejméně čtyř hudebních generací.

Běloveské hudební dění jsem použil jako výchozí, dá se říci vzorový příklad, protože podobná situace se vyvíjela i na jiných místech Náchodska. Děkuji proto běloveským hudebníkům Jiřímu Zelenému, Luboši Prouzovi, Jiřímu Markovi, dále pak členům a kapelníkům hudebních těles, Dieteru Balzarovi, Emerichu Drtinovi, Milanu Felgrovi, Milíči Machovi, Zdeňku Syrovátkovi, paní Olze Švorcové a mnoha dalším, kteří mi poskytli řadu doplňujících informací a fotografií z rodinných archivů. Záznamy v Pamětní knize města Náchoda jsou z této oblasti velmi sporé, přesto že tehdy dechovky, jako jediná pohyblivá tělesa se zúčastňovaly společenského dění v širokém rozsahu. Předválečné a válečné působení hudebníků orchestru Miloslava Zachovala v Náchodě bylo popsáno v knize Josefa Škvoreckého „Swing na malém městě“. Nebyl to však v té době jediný soubor, který prosazoval nové směry v hudbě. Po II. světové válce se mnoho změnilo, ale o tom nebylo zaznamenáno téměř nic. Úzký okruh začátků bigbítové éry naznačuje pozdější publikace krajského rozsahu autora Pavla Sondy „Z historie východočeského rocku“. Při tom velkých i malých tanečních souborů se objevilo jako hub po dešti a zaslouží si proto uvést řadu ucelenějších vzpomínek. Věřím, že potěším i mnoho žen a příznivců tanečních hudebních souborů, kterým připomenu chvíle radosti bezstarostného mládí. Studii věnuji své manželce Jaroslavě Samkové, která s mým muzicírováním měla řadu starostí, odříkání a vždy mi vyšla vstříc.

Vydal autor vlastním nákladem
Návrh grafické úpravy vlastní
Jazyková úprava: Mgr. Eva Cohornová
Vydáno v Náchodě v roce 2004
Počet výtisků: 500 ks
Tisk: Tiskárna Polonček, Náchod


webové stránky pro Vás připravuje Petr Samek
poslední aktualizace 28. 3. 2023